متاسفانه برای سیستم کلایمر (بالابرنما) در داخل کشور استاندارد تعریف نشده است و معیار استاندارد این محصول، استاندارد EN1808 و CE اروپا می باشد که موارد سختگیرانه ای را برای تولید کلایمر تدوین کرده اند. بر اساس این استانداردها شرکت های تولید کننده بین المللی موئظف هستند تا دستگاهای خاصی را برای تست، تولید و کنترل کیفی این دستگاهها مستقر کنند.

لذا تنها محصولاتی که به صورت پکیج کامل وارداتی بوده و از برندهای معتبر می باشند، دارای استانداردهای نامبرده هستند.

آیا استاندارد کلایمر در ایران تدوین نشده است؟