سایه رکود در صنعت ساختمان کشور در طی سال های اخیر به این بخش از صنعت ساختمان کشور بسیار تاثیر گذار بوده است و باعث افزایش هزینه های متعدد برای شرکت های سازنده و پیمانکاران این صنعت شده است. لزوم کاهش هزینه های تولید بدون کاهش کیفیت در ساخت و ساز یکی از بحث های روز صنعت ساختمان کشور می باشد. متاسفانه به دلیل استفاده محدود از تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان شاهد افزایش هزینه های تولید مسکن و کاهش کیفیت تولید هستیم. در شرایط فعلی که لزوم کاهش هزینه های تولید ساختمان برای افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان از اهمیت بسیار بالائی برخودارداست، استفاده از تکنولوژی های جدید در ساخت و ساز ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
یکی  از فناوری های نوین ساخت و ساز ساختمان، کلایمر( بالابر نما ) می باشد که عمدتا به جای نصب داربست های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله صرفا به بررسی توجیه اقتصادی کلایمر در مقایسه با داربست پرداخته شده است، در مقالات دیگر به سایر مزیت های کلایمر از جمله ایمنی بالا و دیگر مزیت ها پرداخته شده است.
برای بررسی توجیه اقتصادی کلایمر( بالابر نما)در مقایسه با داربست، آمار واقعی از میزان هزینه های برآورد اجرای داربست و اجرای کلایمر در چندین شرکت ساختمانی کشور که در حال حاضر از سیستم کلایمر به جای داربست استفاده می کنند بر اساس نمودارهای تحلیلی ارائه میگردد. جهت بررسی آمار 7 شرکت بزرگ ساختمانی که در حال حاضر به جای داربست از کلایمر استفاده می کنند در نظر گرفته شده است و کلیه اطلاعات ارائه شده بر اساس اسناد موجود می باشد.
لذا از بعد اقتصادی استفاده از کلایمر در مقایسه با داربست باعث کاهش هزینه های این بخش در حدود %300 الی 400% خواهد بود.

 

آیا استفاده از کلایمر در مقایسه با داربست اقتصادی تر هست؟