کلایمر مونوریل به صورت ثابت نصب در ساختمان می گردد. سیستم کلایمر مونوریل را در بخش کلایمرهای دائمی در استانداردهای بین المللی طبقه بندی کرده اند. در سیستم کلایمر مونوریل، در انتهای ساختمان، ریل های خاصی نصب می گردد که آلیاژهای مورد استفاده در این ریل ها از آلیاژ های خاص آلومینومی بوده و تولید آن، به دلیل مقاومت بالای آنها در انحصار شرکت های محدود اروپایی و آسیایی می باشند. کابین خاص مورد استفاده در این دستگاه ها که اصطلاحا کابین های BMU نامیده می شوند با استفاده از سیستم ترولی به مونوریل متصل می گردد. سیستم های ترولی، دستگاه هایی می باشند که با استفاده از آن کابین BMU  بر روی مونوریل متصل می گردد، ترولی ها بر دو دسته کلی تقسیم بندی می گردند که عبارتند از ترولی دستی و ترولی برقی.

 

مزایای استفاده از سیستم کلایمر مونوریل:

امکان حرکت در جهت ارتفاع و عرض ساختمان به صورت اتوماتیک و با استفاده از جعبه کنترل کابین کلایمر دسترسی آسان و راحت به نمای ساختمان برای نماشویی و تعمیر و نگه داری نمای ساختمان ظاهری مناسب برای نصب در نمای ساختمان به صورت دائمی دسترسی به طبقات در مواقع اضطرار مانند آتش سوزی و..

کلایمر مونوریل-  به صورت ثابت در ساختمان های مسکونی و عمدتا بلند مرتبه نصب می گردد بنابراین سیستم کلایمر مونوریل را در بخش کلایمرهای دائمی در استانداردهای بین المللی طبفه بندی کرده اند. در سیستم کلایمر مونوریل، در انتهای ساختمان ریل های خاصی نصب می گردد که آلیاژهای مورد استفاده در این ریل ها از آلیاژ های خاص آلومینومی بوده و تولید آن به دلیل مقاومت بالای آنها در انحصار شرکت های محدود اروپایی و آسیایی می باشند. کابین خاص مورد استفاده در این دستگاه ها که اصطلاحا کابین های BMU نامیده می شوند با استفاده از سیستم ترولی به مونوریل متصل می گردد. سیستم های ترولی، دستگاه هایی می باشند که با استفاده از آن کابین BMU بر روی مونوریل متصل می گردد، ترولی ها بر دو دسته کلی تقسیم بندی می گردند که عبارتند از ترولی دستی و ترولی برقی.

لذا کاربران داخل کابین کلایمر می توانند با استفاده از کنترل پنل داخل کابین، دستگاه را کنترل کرده و در موقعیت های تعیین شده قرار دهند.

کاربرد: نماشویی و تعمیر و نگه داری نما در ساختمان های بلند مرتبه

این سیستم در ساختمان های بلند مرتبه برای نماشویی و تعمیر و نگه داری ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

1- کابین کلایمر مونوریل(BMU)

کابین محل قرار گیری کاربران دستگاه می باشد. کابین BMU دارای ساختار متفاوتی می باشد و عمدتا برای تعمیر و نگه داری و نماشوی ساختمانها و برای نصب بر روی مونوریل طراحی و ساخت می گردد. مرجع طراحی و ساخت و تولید کابین های شرکت، بر اساس استاندارد EN 1808 اروپا است. مهمترین بخش های کابین BMU عبارت است از: کابین، وینچ های کشنده، مکانیزم سیم بکسل جمع کن، کنترل پنل مرکزی، سیم بکسل ها، ترمزهای اضطراری حساس به سرعت و لحظه ای، سنسورهای محدود کننده و …

 

2- سیستم ریل ” Monorail”

ریل شامل پروفیل های آلومینیومی با آلیاژ خاصی می باشد که جهت جابه جایی عرضی و تثبیت کننده کابین کلایمر نصب می گردد. این ریل ها در استاندارد های متعدد و بر اساس کاربری های متعدد  تولید می گردند.

3- سیستم ترولی

سیستم های ترولی برقی ، دستگاه هایی می باشند که با استفاده از آن کابین کلایمر BMU بر روی مونوریل متصل می گردد. ترولی برقی از داخل کابین و توسط اپراتورهای کلایمر کنترل می گردد و امکان جابه جایی در طول ریل را فراهم می آورد.