بالابر ریلی

برندهای موجود: TDT , Hailo, Ademsan, SP , .....

به صورت کلی دو نوع بالابر ریلی ” تک ریل و دو ریل ”  در ایران کابرد بسیار گسترده ای دارند.

  • بالابر تک ریل   ریل مورد استفاده در این نوع دستگاه، ریل آلومینیومی با آلیاژ خاصی می باشد که باعث افزایش استحکام و کاهش وزن کلی دستگاه می گردد. بالابر ریلی را عمدتا بالابر تک نفره نیز می نامند چون ظرفیت کلی آنها در حدود 100 کیلوگرم بوده و کابین قرارگیری کاربران نیز برای یک نفر طراحی شده است. ماکزیموم ارتفاع کاربری بالابر تک نفره در حدود 11 متر است. از مزیت اصلی این دستگاه می توان به وزن و حجم کم، جابه جایی آسان و سریع، اشغال فضای کمتر برای نگه داری، راه اندازی سریع و آسان، امکان استفاده در داخل مراکز اداری یا تجاری برای تعمیرات، امکان جابه جایی با آسانسور اشاره کرد. از محدودیت های آن نیز می توان به ظرفیت محدود ” حداکثر 100 کیلوگرم ” ارتفاع کاربری ماکزیموم 10 متر نام برد.
  • بالابر دو ریل  این نوع بالابر نیز همانند مدل تک ریل، از ریل های آلومینیومی با آلیاژ خاص استفاده می گردد. در مدل دو ریل، از یک جفت ریل استفاده می گردد در نتیجه ظرفیت آن در حدود دو برابر مدل تک ریل ” در حدود 250 کیلوگرم ” و کابین قرارگیری کابران نیز بزرگتر و در حدود ” دو متر در یک متر ” می باشد. از مزیت های اصلی این دستگاه می توان به ظرفیت بالا و کابین بزرگتر قابل استفاده در مکان های ساختمانی و اداری و تجاری و ارتفاع دسترسی بالاتر ” در حدود 25 متر ” اشاره کرد. از محدودیت های آن نیز می توان به حجم زیاد و قدرت مانور پایین در در مقایسه با مدل تک ریل اشاره کرد.

توضیحات

به صورت کلی دو نوع بالابر ریلی ” تک ریل و دو ریل ” در  ایران کابرد بسیار گسترده ای دارند.

 

  • بالابر تک ریل ریل مورد استفاده در این نوع دستگاه، ریل آلومینیومی با آلیاژ خاصی می باشد که باعث افزایش استحکام و کاهش وزن کلی دستگاه می گردد. بالابر ریلی را عمدتا بالابر تک نفره نیز می نامند چون ظرفیت کلی آنها در حدود 100 کیلوگرم بوده و کابین قرارگیری کاربران نیز برای یک نفر طراحی شده است. ماکزیموم ارتفاع کاربری بالابر تک نفره در حدود 11 متر است. از مزیت اصلی این دستگاه می توان به وزن و حجم کم، جابه جایی آسان و سریع، اشغال فضای کمتر برای نگه داری، راه اندازی سریع و آسان، امکان استفاده در داخل مراکز اداری یا تجاری برای تعمیرات، امکان جابه جایی با آسانسور اشاره کرد. از محدودیت های آن نیز می توان به ظرفیت محدود ” حداکثر 100 کیلوگرم ” ارتفاع کاربری ماکزیموم 10 متر نام برد.

 

  • بالابر دو ریل   این نوع بالابر نیز همانند مدل تک ریل، از ریل های آلومینیومی با آلیاژ خاص استفاده می گردد. در مدل دو ریل، از یک جفت ریل استفاده می گردد در نتیجه ظرفیت آن در حدود دو برابر مدل تک ریل ” در حدود 250 کیلوگرم ” و کابین قرارگیری کابران نیز بزرگتر و در حدود ” دو متر در یک متر ” می باشد. از مزیت های اصلی این دستگاه می توان به ظرفیت بالا و کابین بزرگتر قابل استفاده در مکان های ساختمانی و اداری و تجاری و ارتفاع دسترسی بالاتر ” در حدود 25 متر ” اشاره کرد. از محدودیت های آن نیز می توان به حجم زیاد و قدرت مانور پایین در در مقایسه با مدل تک ریل اشاره کرد.
بالابر ریلی