کار در ارتفاع به دلیل ریسک بالا همواره از اهمیت بسیار بالایی در تدوین استانداردها و آیین نامه ها داشته و دارد. یکی از آیین نامه هایی که در داخل کشور و توسط معاونت وزارت کار تدوین شده است، آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع است. هدف از تدوین این آیین‌نامه، ایمن‌سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کلیه کارگاه‌هایی می‌باشد که عملیات کار در ارتفاع و فرایندهای مرتبط، در آنها انجام می‌گیرد.

تعریف کار در ارتفاع:
هر کار یا فعالیتی که موقعیت انجام آن، در ارتفاع بیش از 2/1 متر نسبت به سطح مبنا انجام گیرد. لذا با توجه به اینکه کلایمر اعم از کلایمرهای پرتابل و منوریل و داربست در ارتفاع بیش از این مقدار تعریف شده عمل می نمایند، مشمول رعایت اجباری این آیین نامه هست.

لازم به ذکر است که کلایمرهای استاندارد، با توجه به الزامات استاندارد EN1808 دارای انواع سامانه محدودکننده و سامانه های توقف اضطراری هستند که شرح آن در بررسی جزییات کلایمر ارایه شده است. با همه این مهم رعایت آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع و استفاده از تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع و رعایت شرایط ایمن کاری دستگاه کلایمر، لازم و ضروری است.

شرکت آلتای توسعه، بعد از نصب و راه اندازی دستگاه ها به صورت میدانی به پرسنل و اپراتور کلایمر، نحوه عملکرد و الزامات و ایمنی را تشریح می کند و دفترچه راهنمای مدون و کاملی تحویل کارفرما/خریدار/ اپراتور می نماید. در دفترچه فوق، کلیه موارد هشدار، ایمنی و شرایط استفاده و همچنین نحوه تعمیر و نگه داری از دستگاه به صورت کامل تشریح شده است.

از کلیه کارفرمایان/خریداران محترم تقاضامند است در موقع تهیه کلایمر، از استاندارد بودن دستگاه و رعایت کلیه الزامات استاندارد EN1808 اطمینان حاصل کنند .

در ادامه آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع ارایه شده است. خواهشمند است فایل فوق را دانلود نموده و در استفاده از کلایمر یا داربست یا کار در ارتفاع رعایت فرمایید

دانلود آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

 


کلایمر  کلایمر_منوریل  کلایمر_برقی اجاره کلایمر  فروش_کلایمر اجاره_کلایمر  بالابر نماشویی نماکاری داربست جایگزین_داربست

آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع