آیا ارتفاع کاری با کلایمر محدودیت دارد؟

کلایمر (بالابرنما) در مدل ها و ظرفیت های متعدد تولید می گردند. دو مدل اصلی از دسته کلایمر های پرتابل مدل های zlp630 و zlp800 می باشند که به ترتیب تا ارتفاع 150 متر و 250 متر می توانند عمل

آیا استاندارد کلایمر در ایران تدوین نشده است؟

متاسفانه برای سیستم کلایمر (بالابرنما) در داخل کشور استاندارد تعریف نشده است و معیار استاندارد این محصول، استاندارد EN1808 و CE اروپا می باشد که موارد سختگیرانه ای را برای تولید کلایمر تدوین کرده اند. بر اساس این استانداردها شرکت

چه استانداردهای اجباری برای کلایمر تعریف شده است؟

تشریح استاندارد کلایمر پرتابل (بالابرنما) کلایمرها دارای استانداردهای بین المللی می باشند که از آن جمله می توان به استاندارد  EN 1808 و استاندارد CE اروپا اشاره کرد. سیستم کلایمر (بالابرنما)وسیله ای برای دسترسی به ارتفاع می باشد و برای

آیا در عمل کلایمر جایگزین داربست شده است؟

سالهای اخیر تکنولوژی های جدید، در صدد هستند تا جایگزین خوبی بر ای داربستها باشند و بتوانند تمامی مخاطرات اشاره شده را مرتفع نمایند که در این خصوص می توان به انواع بالابرها اشاره کرد که در بازار عمدتا با

آیا کلایمر دارای استانداردهای اجباری می باشد؟

بله، سیستم کلایمر به دلیل ماهیت آن که عمدتا برای نفربری تعریف شده است، دارای استانداردهای اجباری در طراحی و ساخت و تولید می باشد و شرکت های تولید کننده معتبر بین المللی که اقدام به تولید این محصولات می

آیا عملکرد کلایمر با بالابر متفاوت می باشد؟

بله، کلایمر (بالابرنما)برای نفربری تعریف شده است و برای همین سیستم های مختلف ایمنی و اضطراری برای جلوگیری از یثوط دستگاه در نظر گرفته می شود در حالی که بالابر برای حمل مصالح طراحی شده است و هیچ کدام از