کلایمر وسیله ای برای دسترسی به ارتفاع می باشد و در صنایع مختلف دارای کاربرد می باشد. یکی از کاربردهای اختصاصی کلایمر، در مخازن گازی و نفتی می باشد. کلایمر  در داخل مخازن گازی  برای تعمیر و نگه داری جداره داخلی و نصب تجهیزات و دسترسی  به ارتفاع مورد استفاده قرار میگیرد. شرکت آلتای مفتخر  است تا  با همکاری چندین شرکت های بهره بردار صنعت نفت و گاز در عسلویه، در تعدادی  از  این مخازن، سیستم کلایمر طراحی و نصب و راه اندازی کرده است و با توجه به رایزنی های فعلی با تعدادی از شرکت های مجری در حوضه صنایع نفت و گاز در حال مذاکره هستیم و امید است در آینده نزدیک تعداد زیادی از این مخازن به سیستم کلایمر تجهیز گردند که این امر باعث کاهش هزینه های اجرائی، افزایش ایمنی کاربران، افزایش سرعت کار خواهد شد.

اجرای کلایمر پرتابل در داخل مخازن گازی