مزیت های استقرار واحد تحقیق و توسعه در مرکز پژوهشی

استقرار بخش تحقیق و توسعه شرکت در سازمان پژوهشی دارای مزیت هایی به شرح زیر است که مشتریان محترم می توانند نسبت به نوع محصول و خدمات مورد نیاز از آن بهره ببرند

1- استفاده از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و پژوهشی برای طراحی و ساخت و تحلیل سازه ها. یکی از موارد مهم در طراحی و ساخت کلایمر ها و علی الخصوص کلایمر های خاص، تحلیل سازه ها و تحلیل پایداری دینامیکی و استاتیکی است. با استفاده از آزمایشگاه های تخصصی و تحلیل سازه ای، می توانیم گزارشی از تحلیل سازه برای پیشنهاد کلایمر ارائه شده تدوین نمایم.

2- دریافت گواهی نامه های ایمنی و استاندارد از ارگان های ذی صلاح. با توجه به ظرفیت پارک های فناوری و مراکز رشد و تعامل آنها با سازمان ها و ارگانها از جمله اداره استاندارد، میتوانیم نسبت به دریافت گواهی های علمی و تخصصی از ارگانها اقدام شود. دریافت گواهی های تخصصی برای کلایمر و کلایمر_منوریل از اهمیت بالایی برخوردار است

3- معافیت های مالیاتی و تسهیلات مالیاتی برای مشتریان

4- امکان دریافت تسهیلات و وام های کم بهره برای مشتریان برای خرید محصولات شرکت

 

مزیت های استقرار واحد تحقیق و توسعه