یکی از افتخارات شرکت آلتای، بخش طراحی و مهندسی است. برای این مهم بخش تحقیق و توسعه شرکت در پارک فناوری و  پژوهشگاه مستقر گردیده است و با بهره گیری از تیم متخصص و ظرفیت مرکز تحقیقاتی همواره بر آن بودیم تا با ارتقا سطح محصولات و ارائه مشاوره های فنی و تخصصی و محاسبات علمی، بهترین راهکار و پیشنهاد فنی را به کارفرمایان محترم ارائه کنیم.

در طراحی کلایمر منوریل و کلایمر با کاربردهای خاص پس از طی مراحل دقیق طراحی اولیه محاسبات و مدل سازی در زمینه های مکانیک با کمک نرم افزار های solidwork, Catia, Ansys , Cad و… مطابق با استانداردهای بین المللی و نمونه های خارجی، طراحی نهایی می گرددو سپس طراحی بارگذاری استاتیکی و دینامیکی به عمل می آید و خروجی تحلیل ها پس از تایید کارفرما، مدلسازی شده و به مرحله ساخت می رسد.

فعالیتهای تحقیقاتی و بهبود بطور مسمتر بر روی این محصولات صورت گرفته تا روز به روز کیفیت و سطح رضایت مشتریان افزایش یابد.

انجام پروژه های تخصصی و مهندسی و تحلیل علمی و بارگذاری استاتیکی و دینامیکی و تخمین عمر قطعات و استهلاک آنها، بیانگر توان بالای تیم فنی و مهنسی آلتای است.

نمونه طراحی های مهندسی این شرکت و تحلیل های استاتکی و دینامیکی در تصاویر پایین آورده شده است

طراحی و مهندسی